Artikelen door Jan Jacob

Omgevingshuis aangesloten bij EPOS om sneller aanvragen af te handelen.

Per 18 februari 2020 heeft Omgevingshuis zich gecommitteerd aan de snel service formule van de gemeente Staphorst en helpt zij particulieren en bedrijven binnen de gemeente Staphorst met het sneller en efficiënter verkrijgen van een omgevingsvergunning. EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. EPOS is de nieuwe werkwijze van de gemeente Staphorst en beoogt een […]

Gezocht: Zzp-ers in de fysieke leefomgeving die particulieren en bedrijven willen ondersteunen in Omgevingsloket (OLO).

Met Omgevingscoach helpen we particulieren en bedrijven in het omgevingsrecht, meer informatie vind je op www.omgevingscoach.nl. Ben je een zzp-er en werkzaam bij, namens of voor de overheid en heb je nog wat ruimte om je expertise te benutten, dan verneem ik graag je reactie. Ook als ambtenaar in vaste dienst bij een gemeente, waterschap […]

www.omjouwingsloket.nl

Naast de Nederlandse versie van www.omgevingsloket.nl van het ministerie van BZK, heeft Omgevingscoach ook de Friese domeinnaam van Omgevingsloket gelanceerd, beter bekend als www.omjouwingsloket.nl. Kijkend naar de wettekst is het Fries een officiële taal. Niet zo gek om dan de inwoners van Friesland op deze manier aan te spreken. De link is voor de Friese […]

Omgevingstafel

Voor een ‘Omgevingswetproof vooroverleg’ heeft VNG, samen met de gemeente Zaanstad, een dialoogmodel ontwikkeld. Een model waarbij de omgevingstafel centraal staat. Aan de tafel komen (in een of meerdere sessies) de initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar. Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken. Dit levert de initiatiefnemer een […]

Breng burgerperspectief in de Omgevingswet

De ombudsman roept gemeenten op om door de bril van burgers naar de Omgevingswet te kijken, zodat zij haar nieuwe dienstverlening zo inricht dat die toegankelijk is voor alle burgers. De VNG onderschrijft dit belang en heeft tools voor gemeenten ontwikkeld die hierbij helpen. De komst van de Omgevingswet zorgt ervoor dat gemeenten hun dienstverlening opnieuw […]

Wegwijzer participatie bij vergunningverlening gemeenten

De wegwijzer geeft weer welke stappen er doorlopen worden rondom participatie bij vergunningverlening. Hierin zijn de stappen voor het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (de aanvrager) weergegeven. Hoe je deze stappen invult en vormgeeft, kan in de praktijk verschillen. Zo kunnen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag deze stappen bijvoorbeeld in een Omgevingstafel samen voorbereiden en doorlopen. Het […]

www.olo.nl, sneller link naar Omgevingloket online

Omgevingshuis heeft m.b.v. www.olo.nl een snellere domeinnaam beschikbaar gemaakt naar het Omgevingsloket om particulieren en bedrijven maximaal te ondersteunen bij het invullen van Omgevingsloket. Bezoekers van Omgevingsloket voeren daarbij maar liefst 11 tekens minder in om online het landelijke vergunningen loket te vinden, een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Wet Kwaliteitsborging aangenomen

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is zojuist door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Alleen het CDA, de ChristenUnie, de PVV en de SP stemden tegen. Minder bouwfouten. En als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, wordt het voor huizenkopers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen. Dat is […]