Artikelen door

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan […]

Infoblad hulp aan burgers en bedrijven

Het ministerie heeft speciaal voor burgers en bedrijven een infoblad gemaakt. Inmiddels hebben we vanuit Omgevingscoach al meer dan 5000 burgers en bedrijven op weg geholpen in Omgevingsloket. Logisch want het aanvragen van een omgevingsvergunning gebeurt door gemiddelde burger of bedrijf maximaal 2 keer in een mensenleven. Omgevingscoach helpt! We zien graag uw vraag/verzoek tegemoet […]

Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onlangs opnieuw uitgesteld en dat is jammer. Want volgens Wico Ankersmit, nauw betrokken bij de invoering, gaat de kwaliteitsborger op termijn zorgen voor een verhoging van de geleverde kwaliteit en een verlaging van de kosten. De praktische invulling is echter nog geen gelopen koers. “Wat gebeurt er bijvoorbeeld […]

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De minister voor Milieu en Wonen heeft laten weten dat de Omgevingswet niet op per 1 januari 2021 in werking zal treden. Tot welk moment de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, is nog niet duidelijk. Hier kun je de brief van de minister lezen. De minister laat in haar brief weten dat voor een goede […]

Omgevingshuis aangesloten bij EPOS om sneller aanvragen af te handelen.

Per 18 februari 2020 heeft Omgevingshuis zich gecommitteerd aan de snel service formule van de gemeente Staphorst en helpt zij particulieren en bedrijven binnen de gemeente Staphorst met het sneller en efficiënter verkrijgen van een omgevingsvergunning. EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. EPOS is de nieuwe werkwijze van de gemeente Staphorst en beoogt een […]

Gezocht: Zzp-ers in de fysieke leefomgeving die particulieren en bedrijven willen ondersteunen in Omgevingsloket (OLO).

Met Omgevingscoach helpen we particulieren en bedrijven in het omgevingsrecht, meer informatie vind je op www.omgevingscoach.nl. Ben je een zzp-er en werkzaam bij, namens of voor de overheid en heb je nog wat ruimte om je expertise te benutten, dan verneem ik graag je reactie. Ook als ambtenaar in vaste dienst bij een gemeente, waterschap […]

www.omjouwingsloket.nl

Naast de Nederlandse versie van www.omgevingsloket.nl van het ministerie van BZK, heeft Omgevingscoach ook de Friese domeinnaam van Omgevingsloket gelanceerd, beter bekend als www.omjouwingsloket.nl. Kijkend naar de wettekst is het Fries een officiële taal. Niet zo gek om dan de inwoners van Friesland op deze manier aan te spreken. De link is voor de Friese […]

Omgevingstafel

Voor een ‘Omgevingswetproof vooroverleg’ heeft VNG, samen met de gemeente Zaanstad, een dialoogmodel ontwikkeld. Een model waarbij de omgevingstafel centraal staat. Aan de tafel komen (in een of meerdere sessies) de initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar. Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken. Dit levert de initiatiefnemer een […]

Breng burgerperspectief in de Omgevingswet

De ombudsman roept gemeenten op om door de bril van burgers naar de Omgevingswet te kijken, zodat zij haar nieuwe dienstverlening zo inricht dat die toegankelijk is voor alle burgers. De VNG onderschrijft dit belang en heeft tools voor gemeenten ontwikkeld die hierbij helpen. De komst van de Omgevingswet zorgt ervoor dat gemeenten hun dienstverlening opnieuw […]

Wegwijzer participatie bij vergunningverlening gemeenten

De wegwijzer geeft weer welke stappen er doorlopen worden rondom participatie bij vergunningverlening. Hierin zijn de stappen voor het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (de aanvrager) weergegeven. Hoe je deze stappen invult en vormgeeft, kan in de praktijk verschillen. Zo kunnen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag deze stappen bijvoorbeeld in een Omgevingstafel samen voorbereiden en doorlopen. Het […]